Thursday, Apr 24th

Last update:12:34:05 PM GMT

You are here: Ειδησεις

Ειδησεις

Πενταετής θα είναι η θητεία δημάρχων και περιφερειαρχών.

E-mail Εκτύπωση PDF
altΠενταετής θα είναι η θητεία των δημάρχων και των περιφερειαρχών που θα εκλεγούν στις εκλογές του ερχόμενου Μαϊου. Θα ανλάβουν τα καθήκοντά τους της 1η Σεπτεμβρίου 2014 και θα παραδώσουν στις 31 Αυγούστου 2019. Πενταετής θα είναι η θητεία δημάρχων και περιφερειαρχών Mε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε προβλέπονται όλες τις αλλαγές και οι λεπτομέρειες για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαίου 2014, ενώ καθορίζεται ότι οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες θα έχουν πενταετή θητεία. Συγκεκριμένα οι τοπικοί άρχοντες που θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ τις προηγούμενες φορές αναλάμβαναν την 1η Ιανουαρίου. Η θητεία των νεοεκλεγέντων δημοτικών αρχόντων, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2019. Η εγκύκλιος που αφορά στις δημοτικές εκλογές προβλέπει την παρακάτω δέσμη αλλαγών: α) Εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα θέσης των αιρετών των Δήμων. Ειδικότερα, προς αυτόν το σκοπό, εισάγονται οι εξής νομοθετικές μεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.: i) Επεκτείνεται το κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο στους προέδρους διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (με εξαίρεση τα ιδρύματα) και στους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Δήμων, πλην των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ii) Επίσης, υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο για τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα. β) Επιμηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των δημοτικών αρχών, κατά συνέπεια η διάρκεια της επικείμενης δημοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής σε πέντε (5) έτη και η εγκατάσταση των αρχών που θα εκλεγούν θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ενώ η θητεία τους θα λήξει την 31η Αυγούστου 2019. γ) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 (Α' 60) δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, και οι πολίτες χωρών ΕΖΕΣ καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 14επ του ν. 3838/ 2010. δ) Δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3852/ 2010 οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού και του ν. 3463/ 2006 (ΚΔΚ, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). Σε σχέση με τη σταυροδοσία στις περιφερειακές εκλογές, θα προβλέπεται ότι ο πολίτης εκφράζει την προτίµησή του ως εξής: • προς έναν (1) υποψήφιο περιφερειακό σύµβουλο στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται έως τρείς (3) περιφερειακοί σύµβουλοι, • προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις (4) έως και επτά (7) περιφερειακοί σύµβουλοι, • προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οχτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι και • προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συµβούλους στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δώδεκα (12) περιφερειακοί σύµβουλοι. Για τη σταυροδοσία στις δημοτικές εκλογές προβλέπεται το εξής: Ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος και προς έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Σε δήμους που αποτελούνται από μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Επίσης, εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας ή προς ένα σύμβουλο τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας του δήμου.

Πιστοποίηση αδελφοποίησης Κέρκυρας & Βηθλεέμ.

E-mail Εκτύπωση PDF
Με μεγάλη χαρά δέχτηκε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, την Πιστοποίηση της Ειδικής Αναγνώρισης (CertificateofSpecialRecognition), σχετικά με την πρώτη επέτειο της υπογραφής της αδελφοποίησης ανάμεσα στην πόλη της Κέρκυρας και την αμερικάνικη πόλη Βηθλεέμ της Πενσυλβανίας. altΗ τελετή της υπογραφής συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων είχε πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα στις 21 Ιουνίου του 2013. Το πρωτόκολλο συνεργασίας είχαν υπογράψει ο Δήμαρχος Γιάννης Τρεπεκλής και ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ, John Callahan, σε συνέχεια του αντίστοιχου πρωτοκόλλου που υπεγράφη στις 25/3/2013 στην πόλη Βηθλεέμ.

Τοποθέτηση 611 πρώην δημοτικών αστυνομικών.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ολοκληρώθηκε altη τοποθέτηση 611 δημοτικών αστυνομικών που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα σε θέσεις προσωπικού φύλαξης στις φυλακές ανά την επικράτεια, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπου Αθανασίου, έπειτα από την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ και την αρμόδια τριμελή επιτροπή του υπουργείου. Τοποθέτηση 611 πρώην δημοτικών αστυνομικών Συγκεκριμένα οι 611 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που ανήκαν στην εκπαιδευτική κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετήθηκαν σε θέσεις προσωπικού εξωτερικής φρούρησης, καθώς και σε θέσεις φύλαξης καταστημάτων κράτησης σε όλη την επικράτεια. Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η επανατοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα σχεδόν 7 μήνες αποδεικνύει ότι ο θεσμός της κινητικότητας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανομή των δημοσίων υπαλλήλων σε θέσεις όπου υπάρχουν ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με την τοποθέτηση 611 πρώην δημοτικών αστυνομικών σε νέες θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης υλοποιείται η δέσμευση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα απορροφηθούν από το Δημόσιο το 90% των δημοτικών αστυνομικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τον συνέλαβαν για πώληση πυροτεχνημάτων

E-mail Εκτύπωση PDF
Συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας, 40χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης, εμπορικής επιχείρησης στην Κέρκυρα, για κατοχή και εμπορία πυροτεχνημάτων. - Κατασχέθηκαν περισσότερα από 500 πυροτεχνήματα. Εντοπίστηκε ακόμα μία περίπτωση κατοχής και εμπορίας πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφαλείας Ιονίων Νήσων. Αναλυτικότερα, συνελήφθη τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στην Λευκίμμη Κέρκυρας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, 40χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης, για παράνομη κατοχή και εμπορία πυροτεχνημάτων. Σε έρευνα που έγινε στην επιχείρηση του 40χρονου ημεδαπού, εντοπίστηκαν περισσότερα από 500 πυροτεχνήματα (δυναμιτάκια κα) τα οποία διέθετε παράνομα προς πώληση. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κερκύρας. alt

Κατασχέθηκαν 44.000 κροτίδες & πυροτεχνήματα.

E-mail Εκτύπωση PDF
Περισσότερες από 44.000 κροτίδες, δυναμιτάκια και άλλα πυροτεχνήματα κατασχέθηκαν κατά την εορταστική περίοδο στα Ιόνια Νησιά. - Συνολικά συνελήφθησαν εφτά ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων, που διέθεταν παράνομα κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα. Θετικός είναι απολογισμός της προσπάθειας που καταβλήθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ιονίων Νήσων, κατά την εορταστική περίοδο, για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής και εμπορίας πυροτεχνημάτων. Η όλη προσπάθεια συντονίστηκε σε εθνικό επίπεδο από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και αποσκοπούσε στην πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων - τραυματισμών από τη χρήση των πυροτεχνικών ειδών, αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των γονέων. Ο σχεδιασμός που εφαρμόστηκε σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα πέτυχε τον στόχο του, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο είχαν ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν σε εφτά διαφορετικές περιπτώσεις, κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα τα οποία πωλούνταν παράνομα, ενώ παράλληλα δεν σημειώθηκε και κάποιος τραυματισμός από την ανεξέλεγκτη χρήση τους. Συνολικά συνελήφθησαν εφτά ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων, ηλικίας από 24 έως και 78 ετών στην κατοχή των οποίων κατασχέθηκαν περισσότερες από 44.000 κροτίδες, δυναμιτάκια και άλλα πυροτεχνήματα.alt

Σύσκεψη στο Δημαρχείο ενόψει Πάσχα.

E-mail Εκτύπωση PDF
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Δημαρχείο, υπό το Δήμαρχο Κέρκυρας Γιάννη Τρεπεκλή, για την λήψη μέτρων ενόψει Πάσχα και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Αστυνομικός Υποδ/ντης Κέρκυρας Γιώργος Αγάθος, ο διοικητής της Τροχαίας Σπύρος Σκολαρίκης, ο Υποδιοικητής της Τροχαίας Σπύρος Κουλούρης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νίκος Κολοβός, ο Διοικητής της Λιμενικής Αστυνομίας Χρήστος Θεοδωρακούλης, ο Πρόεδρος του ΟΛΚΕ Σπύρος Ανδριώτης, ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ Σπύρος Μουζακίτης, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κυκλοφορίας Αλέξανδρος Πάλλης και υπηρεσιακοί παράγοντες. «Πραγματοποιούμε τη σύσκεψη, που είναι απαραίτητη για τα μέτρα ενόψει Πάσχα και τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν τόσο οι επισκέπτες όσο και οι κάτοικοι της Κέρκυρας. Ο σχεδιασμός μας βασίζεται σε εμπειρία ετών, που έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι επιτυχημένος όπως και η συνεργασία μας με την αστυνομία, την πυροσβεστική, τον ΟΛΚΕ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επικαιροποιούμε τα μέτρα που είχαμε λάβει την προηγούμενη χρονιά, εξετάζουμε τους χώρους στάθμευσης που έχουμε στη διάθεσή μας και χαράζουμε την πρόσβαση προς το κέντρο της Πόλης, που θα λάβουν μέρος οι θρησκευτικές εκδηλώσεις των ημερών, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα», δήλωσε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, υπενθυμίζοντας ότι η έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας φέτος είναι αισθητή. Επίσης, ο Δήμαρχος Κέρκυρας απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της Κέρκυρας για τη συνεργασία τους αυτές τις ημέρες και τη συμμόρφωσή τους με τα μέτρα που θα ληφθούν, ενώ τόνισε επίσης και το θέμα της καθαριότητας, ζητώντας να υπάρξει παραπάνω ευαισθητοποίηση, ώστε η εικόνα της Κέρκυρας να είναι η καλύτερη δυνατή. Οι χώροι στάθμευσης, η κυκλοφορία στην πόλη καθώς και τα μέτρα απαγόρευσης της στάθμευσης που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν αναλυτικά τις αμέσως επόμενες ημέρες από το Δήμο Κέρκυρας και την Αστυνομική Δ/νση Κέρκυρας.alt

Θερμή υποδοχή στους πρώτους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων στην Κέρκυρα.

E-mail Εκτύπωση PDF
Ξεκίνησε και επίσημα το Σάββατο 05.04.2014 η τουριστική περίοδος όσον αφορά την Κρουαζιέρα στην Κέρκυρα με την έλευση του κρουαζιερόπλοιου της εταιρείας COSTACROCIERE, “CostaFascinosa”, με 2.923 επιβάτες και 1.009 μέλη πληρώματος με τον κύριο όγκο τους να προέρχεται από Αργεντινή, Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία. Με σύμμαχο τον καλό καιρό – ηλιοφάνεια κατά την διάρκεια της ημέρας – οι εκδρομείς επισκέφθηκαν την όμορφη κερκυραϊκή ύπαιθρο, τους αρχαιολογικούς χώρους, την πόλη της Κέρκυρας με το ιστορικό κέντρο, καθώς και τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού με το ποσοστό συμμετεχόντων στις εκδρομές να ανέρχεται στο 30% του συνόλου των επιβατών, ήτοι πάνω από 850 επιβάτες. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας είχε διοργανώσει μια ζεστή υποδοχή για τους επισκέπτες μέσα στον Επιβατικό Σταθμό με την χορωδία των Κερκυραίων Λαϊκών Τροβαδούρων να υποδέχεται με τραγούδια ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου παίρνοντας μια πρώτη γεύση της Κερκυραϊκής Φιλοξενίας. Το κρουαζιερόπλοιο επανέλαβε σήμερα Τετάρτη 9.4.2014 την επίσκεψη του στην Κέρκυρα με επόμενο προορισμό τα νησιά του Αιγαίου με πληρότητα που άγγιξε το 87,2% με 3.314 επιβάτες από 52 χώρες και 1009 μέλη πληρώματος. Το Ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας – και όχι μόνο – πήρε «ζωή», δίνοντας την απαιτουμένη ψυχολογική αλλά και οικονομική στήριξη στους καταστηματάρχες και εν γένει στους επαγγελματίες της Κέρκυρας, διασφαλίζοντας τις προσδοκίες τους για τη νέα σεζόν.alt

Σύλληψη 30χρονου για οπλοκατοχή και χασίς

E-mail Εκτύπωση PDF
Συνελήφθη το Σάββατο (04.04.2014) το πρωί στους Δουκάδες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιοκαστριτών Κέρκυρας, ένας 30χρονος ημεδαπός. Ο 30χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της κατοχής κάνναβης και του λαθραίου καπνού.alt

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μεταστεγάζεται η τοπική μονάδα του ΟΚΑΝΑ.

E-mail Εκτύπωση PDF
Yποσχέσεις για άμεση μετακίνησή του ΟΚΑΝΑ από το χώρο του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου όπου, πλέον, λειτουργεί υποδειγματικά το Πανεπιστημιακό CAMPUS του Ι.Π. στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας έδωσε ο υπ. Υγείας Αδ. Γεωργιάδης στην Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Αναστασία Σαλή-Παπασαλή κατά τη συνάντηση που είχαν χθες στην Αθήνα. Της επισκέψεως αυτής είχε ήδη προηγηθεί μία σειρά επιστολών της Πρυτάνεως προς τον Υπουργό Υγείας, όπου μάλιστα τον ενημέρωνε και για την επιτυχή λειτουργία του Ιονίου Πανεπιστημίου στο χώρο του πρώην Ψ.Ν.Κ., καθώς και για την υποδειγματική κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή των εγκαταστάσεων, με εξοπλισμό πολλών εκατομμυρίων ευρώ (αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρα, φοιτητικό εστιατόριο, εργαστήρια), επισημαίνοντάς του την απόλυτη έλλειψη συμβατότητας και συνύπαρξης με τον ΟΚΑΝΑ (μονάδας απεξάρτησης) μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο, εκεί όπου γίνονται πανεπιστημιακά μαθήματα. Στη συνάντηση ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αποδέχτηκε το δίκαιο αίτημα της Πρυτάνεως Ι.Π. -που παράλληλα αποτελεί πάγιο αίτημα όλης της γύρω περιοχής για λόγους ασφαλείας- υποσχόμενος την απομάκρυνση του ΟΚΑΝΑ από το χώρο του πρώην ΨΝΚ αυτό και τη μετακίνηση του στους ήδη δημιουργημένους κατάλληλους χώρους στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, σύμφωνα με τη σύγχρονη και πανελληνίως υλοποιούμενη πολιτική Υγείας.alt

Σελίδα 1 από 229